Mfokus

Uppdrag

Affärskompetens Norduppland, 2016 – pågående

Projektledare (anställd) I februari 2016 startade det treåriga projektet som finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet omfattar 300 solo – och mikroföretag i de fyra kommunerna i Norduppland och syftar till att stärka affärskompetensen. Projektets budget är ca 30 mkr och det är mellan 4-6 anställda, min roll är driva och leda projektet som projektledare. Projektets ägare är föreningen Norduppland kompetenscenter, som är en sammanslutning av de fyra kommunerna samt företagsföreningar.

Förprojekt Norduppland, 2015

Konsult De fyra kommunerna (Östhammar, Tierp, Älvkarleby och Heby) tillsammans med Regionförbundet gick samman i ett förprojekt under 2015 som syftade till att arbeta fram en gemensam projektansökan till ESF samt arbeta fram en metod för kompetensinventering. Jag skrev projektplanen och var med under arbetet till viss del som konsult. Under 2015 var jag annars mestadels mammaledig, fick en dotter i februari 2015.

Tierps kommun, 2014

Projektkoordinator (anställd) Under ett år mellan 2014-2015 var jag projektanställd på Tierps kommun under enheten för turism – och näringsliv. Jag arbetade för ett fortsatt samarbete i Norduppland för framtida kompetenshöjande projekt samt ett förprojekt inom besöksnäringen i kommunen. Jag bistod även med andra uppdrag under enheten för turism – och näringsliv.

Företagsracet, 2012-2014

Projektledare (anställd) Ett ESF-finansierat projekt (Europeiska Socialfonden) som ägdes av Tierps Företagare och drevs i samarbete med Tierps kommun. Projektet syftade till att utveckla 36 företag och ca 100 personer till att bli mer konkurrenskraftiga, främst genom olika slags utbildningsinsatser.

Kurbits Uppland, 2013-2014

Processledare och affärscoach Turismakademin äger projektet som finansieras av Regionförbundet och Länsstyrelsen. Kurbits är ett beprövat affärsutvecklingsprogram för företagare inom rese – och turistnäringen. Två olika Kurbitsprogram genomförs i Uppland under den här projekttiden.

Entreprenörskraft i besöksnäringen, 2010-2012

Projektledare och coach Ett ESF-finansierat projekt som Turismakademin i Uppsala län ägde. Ca 80 företag från turistnäringen i Uppland deltog i olika utbildningar som syftade till att de skulle stärka sin entreprenörskraft och därmed sina verksamheter.

I turistens spår, 2010-2012

Projektledare Turismakademin ägde projektet och Länsstyrelsen finansierade. Projektet syftade till att turistföretagare i Uppland skulle öka sin lokalkännedom och samarbetet med varandra. Ca 30 företag deltog i olika utbildningar och resor i länet.

Övriga uppdrag som gjorts i Mfokus:

Som licenstagare till Inner Sweden AB har Mfokus haft uppdrag som coach för företag som t ex; Sandvik, SGU (Sveriges Geologiska undersökning) och Mälarlaser. Mfokus har även genomfört såväl korta som längre föreläsningsupplägg för bland annat kunder som Yrkesakademin, Sensus, Uppsala kommun. Ämnena har bland annat varit Hälsofrämjande ledarskap, Grupputveckling, Personlig – och social kompetens, Service, Coachande förhållningssätt. Även arbetat med olika personalgrupper och ledare i syfte att utveckla effektivare arbetsplatser.

Projektledare
projektledare

När du vill ha en målinriktad projektledare som fokuserar på att nå resultat och se möjligheter.
Läs mer

Affärsutveckling
affarscoaching_sarahellberg

När du vill ha en resultatorienterad affärsutvecklare som ser ert företags unika möjligheter till framgång.
Läs mer

Affärscoaching
Affärscoaching

När du behöver en affärscoach som fokuserar på individers och företags möjligheter att utvecklas.
Läs mer

Kontakt
sarahellberg

Sara Hellberg
0733-86 56 21
sara@mfokus.se