Mfokus

Tjänster

sarahellberg_projektledareAffärsutveckling

När ni vill komma vidare i ert företags utveckling. Då kan en extern affärsutvecklare vara lämplig att anlita för att stödja och coacha er i ert arbete. Med hjälp av affärsutvecklaren får ni stöd i processen att arbeta fram eller utveckla företagets vision, mål och strategier så att ni får ett välfungerande företag som är både effektivt och lönsamt.

Sara är även utbildad affärscoach som kan komma väl till pass när mål och strategier ska brytas ner och omvandlas till handling.  

Kurbits – Affärsutveckling för besöksnäringen

Kurbits är ett nationellt  affärsutvecklingsprogram som är speciellt utvecklat för företagare inom besöksnäringen. Sara Hellberg är processledare och coach i dessa program. Kurbits drivs av Swedish Tourism Innovation Center. Läs mer om Kurbits här.

Affärscoaching

Coaching handlar om att stödja individer/grupper att ta sig från nuläge till önskat läge. När du vill stödja en individ eller team i företaget att utvecklas i linje med organisationens mål och utmaningar är det en affärscoach du behöver.

Sara Hellberg är expert på den här målinriktade processen som leder till handling och klienten är expert på ämnesområdet. Sara är utbildad affärscoach enligt ICF normer och har även projektledare och livscoachutbildning som kan tillföra värdefull kompetens i processen.

Projektledning

Sara Hellberg är en erfaren projektledare som drivit flera EU – projekt med mycket goda resultat där fokus har legat på att utveckla konkurrenskraften hos såväl individ som företag genom kompetensutveckling.

Sara Hellberg har en projektledarutbildning i grunden, utbildningen genomfördes 2005-2007 hos Idékraft i Uppsala. Sara är även utbildad affärscoach och livscoach som tillför värdefull kompetens till projektet.

Projektledaruppdragen kan vara på konsultbasis eller projektanställning.

Är du intresserad av att veta mer om mina tjänster, hör gärna av dig.

Projektledare
projektledare

När du vill ha en målinriktad projektledare som fokuserar på att nå resultat och se möjligheter.
Läs mer

Affärsutveckling
affarscoaching_sarahellberg

När du vill ha en resultatorienterad affärsutvecklare som ser ert företags unika möjligheter till framgång.
Läs mer

Affärscoaching
Affärscoaching

När du behöver en affärscoach som fokuserar på individers och företags möjligheter att utvecklas.
Läs mer

Kontakt
sarahellberg

Sara Hellberg
0733-86 56 21
sara@mfokus.se